Ulset AS

CHICHI - CATIONIC HYDRATING INTERLINK
Alle produkter som heter CHI, er forsterket med elementer av keramikk. Dette gir en langt kraftigere varmebeskyttende effekt av håret. Alle produkter som heter CHI er m.a.o. varembeskyttende. Produktene er i tillegg forsterket med naturlig silke, for optimal glans. De keramiske elementene sikrer en ytterligere bedre forankring av silkemolekylene, inn i selve håret. Produktene passer til alle varianter av hår.

CHI er et totalmerke, til det profesjonelle marked, frisører, og spenner fra alt av hårpleieprodukter, hårfarger, permanenter, relaxere, rette-systemer, børster, sakser, til alt av elektriske varme verktøy.